Tag : reiterates Romania’s desire to plug into EU’s strong core